มาตรฐาน JHFA

คุณภาพและความปลอดภัยของอุมิโนะชิซุกุ จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

สัญลักษณ์ JHFA คือเครื่องหมายที่มอบให้โดยสมาคมอาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNFHA) องค์กรที่จัดตั้งเป็นมูลนิธิ ให้แก่ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพที่ผ่านมาตรฐานของสมาคม JHFA มาตรฐานเครื่องหมาย JHFA เข้มงวดอย่างมาก และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพิจารณาว่าต่ำกว่ามาตรฐานจะไม่ได้รับการรับรอง ในขณะที่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟูคอยแดนหลากหลายยี่ห้อในตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คุณภาพของอุมิโนะชิซุกุได้รับรองโดยองค์กรภายนอกยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ฟูคอยแดนอุมิโนะชิซุกุนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณสามารถบริโภคได้โดยไม่ต้องกังวล

JHFA: สัญลักษณ์ของความปลอดภัยและคุณภาพในธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ

3 ปัจจัยหลักสำคัญที่จะได้รับใบรับรองจาก JHFA

Fucoidan supplement safety for JFHA certificate

ผลิตภัณฑ์จากฟูคอยแดนหลายชนิดอ้างสิทธิ์ว่าผลิตในประเทศญี่ปุ่น แต่ผลิตภัณฑ์หลายชนิดไม่ได้วางขายในประเทศญี่ปุ่นด้วยซ้ำ JHFA กำหนดให้ผลิตภัณฑ์นั้นๆต้องผลิตในโรงงานที่ได้รับการรับรองโดย JHNFA และต้องมีประวัติการจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น และวางขายในประเทศญี่ปุ่นเหมือนผลิตภัณฑ์ฟูคอยแดน

high-molecule polysaccharide

คุณภาพที่หลากหลายของฟูคอยแเดนได้สกัดจากสสารที่เรียกว่าพอลิแซ็กคาไรด์โมเลกุลใหญ่ ฟูคอยแดนมีประโยชน์ต่อร่างกายมาก โดยปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟูคอยแดนที่มีโครงสร้างโมเลกุลขนาดเล็กวางจำหน่าย แต่สถาบันJHFA จะรับรองเพียงผลิตภัณฑ์ฟูคอยแดนโครงสร้างโมเลกุลใหญ่เท่านั้น เพราะฟูคอยแดนโครงสร้างโมเลกุลใหญ่มีโครงสร้างที่ใกล้เคียงฟูคอยแดนธรรมชาติและยังคงความบริสุทธิ์ที่ให้ผลลัพธ์อย่างดีเยี่ยม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถาบัน JHFA จะรับรองผลิตภัณฑ์ที่มีฟูคอยแดนโครงสร้างโมเลกุลใหญ่อย่างน้อย 70% เมื่อเทียบกับน้ำหนักโมเลกุลมากกว่า 10,000

Okinawa Mozuku

คุณภาพและสิ่งที่บรรจุในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้องได้รับการรับรอง ไม่ใช่เพียงแค่จากผู้ผลิตแต่ควรได้รับการยอมรับจากองค์กรภายนอกด้วย
สถาบันJHFA จะรับรองเพียงผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากแหล่งที่มีฟูคอยแดนคุณภาพสูง
อย่างโอกินาว่าโมซุกุ (Cladosiphon okamuranus) เมะคะบุ (Undaria pinnatifida) และ กาโกเมะคมบุ (saccharina sculpera)
*ผลิตภัณฑ์ฟูคอยแดนผลิตจากฟูคอยแดนที่สกัดจากสาหร่าย สาหร่ายฮิบามาตะ (สาหร่ายฟูคัส) จะไม่ได้รับการรับรองโดย JHFA


Fucoidan Umi No Shizuku Product Safety

ฝ่ายบริการลูกค้า