อุมิ โนะ ชิซุกุ
เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ

scroll
Fucoidan & Agaricus Supplements "UminoShizuku"  Drink Type product image and capsule type
Okinawa Mozuku Farm in Japan

อุดมด้วยคุณค่าทุกหยดจากท้องทะเล

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟูคอยแดนอุมิโนะชิซุกุอุดมไปด้วยฟูคอยแดนโครงสร้างโมเลกุลใหญ่ วัตถุดิบอุมิโนะชิซุกุได้มาจากสาหร่ายโอกินาว่าโมซุกุและสาหร่ายเมะคะบุ
โดยเฉพาะสาหร่ายโอกินาว่าโมซุกุนิยมรับประทานเป็นอาหารในญี่ปุ่นนั้นดูดซึมแร่ธาตุและวิตามินจากท้องทะเลอันสวยงาม เมื่อมันเจริญเติบโต ส่งผลให้มันอุดมไปด้วยฟูคอยแดน ระยะกว่า
18 ปีแล้ว ที่เราเป็นเพียงหนึ่งเดียวที่ติดตามฟูคอยแดนตลอดมา และเรายังคงส่งมอบสุขภาพที่ดีผ่านอุมิโนะชิซุกุ ที่เป็นภารกิจหลักของเรา

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ฟูคอยแดน

คำมั่นสัญญาของ อุมิ โนะ ชิซุกุ

ฝ่ายบริการลูกค้า